Internet doanh nghiệp

Cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp của bạn với internet cáp quang nhanh như chớp và dẫn đầu đối thủ.

Partnering with businesses like yours.

Boost office productivity with lightning-fast fiber internet.

Khi bạn làm việc tại nhà, VIP Fiber biết rằng tốc độ và dịch vụ đi đôi với nhau để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.

Tăng tốc doanh nghiệp nhỏ của bạn với internet VIP Fiber và để lại sự cạnh tranh trong bụi. VIP, được xây dựng đặc biệt cho cộng đồng của chúng tôi, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn và giúp bạn kết nối. Nhận mọi thứ doanh nghiệp của bạn cần tại địa phương - từ internet nhanh, đáng tin cậy đến dịch vụ khách hàng hỗ trợ nó.

Choose the package that fits your business, from 100 Mbps to 1 Gbps

Không có giới hạn dữ liệu. Không có hợp đồng

Tốc độ tải lên và tải xuống đối xứng

Lý tưởng cho các địa điểm Sống / Làm việc

VIP and Syber Fiber offer custom service packages tailored to you.

Các giải pháp kinh doanh chất lượng của VIP Fiber có thể dễ dàng mở rộng và được thiết kế để phù hợp với mục tiêu cụ thể của bạn.

Fiber-optic technology has revolutionized the landscape for enterprise customers, providing an unparalleled foundation for their digital operations. 

With its lightning-fast speed, reliability, and virtually unlimited bandwidth, fiber has become the backbone of modern businesses. It empowers enterprises to transmit massive amounts of data seamlessly, enabling real-time collaboration, high-definition video conferencing, and uninterrupted cloud services. 

Fiber’s low latency and consistent performance ensure optimal productivity and efficiency, enabling businesses to stay ahead in a rapidly evolving digital landscape.

Tuyệt vời cho các văn phòng sử dụng internet nặng, những người cần băng thông tốt nhất. Thêm vào IP tĩnh hoặc EPL.

Kết nối cáp quang trực tiếp có sẵn

Các gói từ 500 Mbps đến 1 Gbps.
10 Gbps sắp ra mắt!

Tốc độ tải lên và tải xuống đối xứng

Không giới hạn dữ liệu

Connecting to a city-owned fiber network offers long-term benefits.

Chúng tôi là một mạng cáp quang thuộc sở hữu của thành phố thường cung cấp tốc độ internet nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với các nhà cung cấp dịch vụ internet truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp đòi hỏi nhiều băng thông cho các hoạt động nặng về dữ liệu như hội nghị truyền hình, điện toán đám mây và truyền tệp lớn.

Mạng cáp quang thuộc sở hữu của thành phố thường an toàn hơn các nhà cung cấp dịch vụ internet truyền thống. Vì mạng được sở hữu và quản lý bởi thành phố, nên có nhiều khoản đầu tư hơn vào cơ sở hạ tầng và bảo trì an ninh mạng, có nghĩa là ít vi phạm dữ liệu hơn và ít nguy cơ dữ liệu nhạy cảm bị xâm phạm.
Kết nối với mạng cáp quang thuộc sở hữu của thành phố có thể giúp hỗ trợ cộng đồng địa phương của bạn. Bằng cách sử dụng một mạng lưới được sở hữu và quản lý bởi thành phố của bạn, bạn đang giúp giữ lợi nhuận và việc làm trong nền kinh tế địa phương của bạn. Ngoài ra, mạng cáp quang thuộc sở hữu của thành phố thường minh bạch và có trách nhiệm với người dùng hơn các nhà cung cấp tư nhân, điều này có thể giúp đảm bảo rằng dịch vụ internet của bạn là công bằng và công bằng.